Wij zijn benieuwd naar uw mening !

Grondwerken & grondverzet

Soens Alexander grond- en afbraakwerken voert allerlei grondwerken uit, zoals het bouwrijp maken van terreinen, nivelleringswerken, buizenaanleg en het plaatsen van citernes en septische putten.
Die activiteiten worden nog met een heleboel andere aangevuld:

         verharden van terreinen met steenslag en gebroken puingranulaten met copro-certificaat
         plaatsen van boordstenen
         opkuis rond nieuwbouwpanden
         gieten van vloerplaten en plateau’s voor tuinhuizen en carports
         leveren van teelaarde
         diverse vormen van grondverzet, afgravingen en ophogingen
         graven van vijvers en kelders
         aanleg van taluds

Voor verdere vragen of meer info, raadpleeg onze contactpagina.

Ligging